Payment by VIETINBANK domestic card

STEPS FOR MAKING CASH PAYMENT BY VIETINBANK DOMESTIC CARD THROUGH NAPAS GATEWAY

Step 1: The customer logs into the service provider's Website to select the products, services and the payment method through the NAPAS domestic payment gateway.

Step 2: Enter the card information at the NAPAS domestic payment gateway.

After selecting the payment method via NAPAS domestic payment gateway, the customer is transferred to the NAPAS do mestic payment gateway. At the NAPAS domestic payment gateway, customer enters the card information required by the Bank.

And choose “Pay”

  • If the card information is not valid, the card is not eligible for payment ... the system will report an error and display an error message on the NAPAS domestic payment gateway interface. Customer repeats transaction steps or make payments with another card.
  • If the card information is valid and the customer is capable of paying, the customer will be redirected to the OTP authentication page.

Step 3: Validate OTP

Giao hàng miễn phí

cho đơn hàng từ 300.000Đ

Giao hàng miễn phí

cho đơn hàng từ 300.000Đ

Đổi trả hàng

trong 14 ngày

Giao hàng

Từ Thứ 2 đến Thứ 7

Phương thức thanh toán

Tải ứng dụng trên điện thoại

Kết nối với chúng tôi

Chứng nhận