Payment by VIETINBANK domestic card

STEPS FOR MAKING CASH PAYMENT BY VIETINBANK DOMESTIC CARD THROUGH NAPAS GATEWAY

Step 1: The customer logs into the service provider's Website to select the products, services and the payment method through the NAPAS domestic payment gateway.

Step 2: Enter the card information at the NAPAS domestic payment gateway.

After selecting the payment method via NAPAS domestic payment gateway, the customer is transferred to the NAPAS do mestic payment gateway. At the NAPAS domestic payment gateway, customer enters the card information required by the Bank.

And choose “Pay”

  • If the card information is not valid, the card is not eligible for payment ... the system will report an error and display an error message on the NAPAS domestic payment gateway interface. Customer repeats transaction steps or make payments with another card.
  • If the card information is valid and the customer is capable of paying, the customer will be redirected to the OTP authentication page.

Step 3: Validate OTP

Miễn phí giao hàng

Với đơn hàng từ 300.000đ (Q.1, Q.3, Q.4, Q.10, Q.Phú Nhuận)

Miễn phí giao hàng

Với đơn hàng từ 300.000đ (Q.Bạch Mai,Q.Ba Vì)

Giao hàng cuối tuần

Và cả ngày lễ

Thời gian giao hàng

Từ 2-3 ngày

Phương thức thanh toán

Bạn có thể thanh toán với nhiều phương thức sau:

Tải Ứng Dụng Di Động

Chứng nhận