You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Aeon PointsCart Share Group IconFilterCloseBold ArrowTruckShopList Bulleticon-double-arrow-rightQuestion MarkBoxed BoxUp Arrowfacebookpinteresttwitterlinkedingoogle logoAdd to FavoritesIs a Favoriteicon-shopping-listicon-cautionicon-check-filledicon-check-markicon-checkicon-blogCheckmark BlockCheckmark Block Filledicon-arrow-down-filledicon-prop-65InfoLockclose-circle-filledclose-circleboxed-halloween-navigation-iconFacebookFacebookInstagramTwitterLinkedInPrinterScissorsSharecopy-linktwitter-in-circlefacebook-in-circlemail-in-circledownloadBox Iconicon-shopping-bagaddicon-appleAutoSave SubscriptionBoxed Up Calender IconArrows BoxBoxed Up Money Icon
Từ 20/11 - 30/11: Nhập mã "DEAL299K" freeship cho đơn hàng từ 299K. Số lượng ưu đãi có hạn, chương trình có thể hết trước thời gian dự kiến.
Liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1800 888 699 hoặc điền thông tin hỗ trợ tạiLearn More

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN

Phiên bản ngày 28 tháng 09 năm 2023

 • Chính Sách Bảo Mật Thanh Toán ("Chính Sách") này là cam kết giữa Công ty TNHH AEON Việt Nam ("Chúng Tôi") và tất cả các Khách Hàng tham gia mua hàng qua Trang web/Ứng dụng thương mại điện tử AEONESHOP ("Website/Ứng dụng") liên quan tới việc thực hiện các biện pháp nhằm bảo mật các thông tin thanh toán trong quá trình giao dịch trên Website/Ứng dụng.
 • Việc Khách Hàng truy cập vào Website/Ứng dụng và thực hiện các giao dịch cũng chính là sự xác nhận việc đã tìm hiểu kỹ và đồng ý với toàn bộ nội dung Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách được cập nhật và công bố công khai trên Website/Ứng dụng tại từng thời điểm.
  1. Cam kết bảo mật
  • Chúng Tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin và việc thanh toán của Khách Hàng. Chúng Tôi cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên Website/Ứng dụng.
  • Thông tin của Khách Hàng trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi Khách Hàng hoàn thành quá trình đặt hàng, Khách Hàng sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.
  • Khách Hàng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Website/Ứng dụng. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi phát sinh từ việc sử dụng và giao dịch trên Website/Ứng dụng cũng như sẽ bị yêu cầu truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
  • Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
  2. Quy định bảo mật
  • Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Website/Ứng dụng đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.
  • Cụ thể:
   • - Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:
    • - Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức TLS (Transport Layer Security).
    • - Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Paladion chứng nhận
    • - Mật khẩu sử dụng một lần (SMS OTP/mOTP) được gửi để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.
    • - Tiêu chuẩn mã hóa tuân thủ quy định PCI-DSS (AES-256 & SHA-512)
    • - Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
   • - Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Chúng Tôi áp dụng với Khách Hàng:
    • - Chúng Tôi cung cấp tiện ích lưu giữ token - chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho Chúng Tôi. Chúng Tôi không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.
    • - Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Chúng Tôi, Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.
    • - Đối với thẻ nội địa (internet banking), Chúng Tôi chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.
  4. Các quy định khác
  • Chúng Tôi có quyền, tại từng thời điểm, sửa đổi nội dung của Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải trên Website/Ứng dụng.

Chính sách bảo mật thông tin này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2023.

Loading image